Postadresse
Foreningen Tiltak
Kreft- og Hjertesyke barn
Postboks 100, Vinderen
0319 Oslo

Organisasjonsnummer
988 478 296 MVA

Telefon
905 16 066

Foreningens leder
Geir Andersen

FORENINGEN TILAK KREFT- 
OG HJERTESYKEBARN

Vi arbeider for å gi kreft- og hjertesykebarn og deres pårørende et nødvendig pusterom i en ellers tøff og krevende hverdag. Støtt vårt arbeid for å gi disse barna en opplevelse vi andre tar for gitt.

Foreningen Tiltak logo i hvit
FØLG OSS I SOSIALE MEDIER
KUNDESERVICE

905 16 066

Åpningstider 10.00 – 15.00

Epost: Kundeservice@tiltak.org